مخاطبان و دستگاه‌های دولتی و خصوصی می‌توانند از طریق دو روش زیر با اداره روابط عمومی صبح مشرق و هیئت تحریریه تماس حاصل نمایند:

پست الکترونیک:  sobhemashregh@chmail.ir

دورنگار :  ۸۹۷۸۰۲۸۷-۰۲۱