محمد محمودی شاه‌نشین در گفت‌وگو با خبرنگار صبح مشرق در شهریار، با اشاره به طرح استانی شدن انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این موضوع در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تصویب و در نوبت ورود به صحن علنی مجلس قرار دارد که با توجه به شرایط موجود به احتمال بسیار روز سه‌شنبه وارد صحن علنی مجلس می‌شود.

وی بیان کرد: اگر قانون ساماندهی خودروها در صحن مجلس رأی نیاورد به طور حتم موضوع استانی شدن انتخابات نمایندگان مجلس زودتر در دستور کار نمایندگان قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی در مجلس شورای اسلامی سپس با اشاره به طرح افزایش نمایندگان مجلس نیز افزود: اکنون این طرح در ردیف ۲۲ دستور جلسه قرار دارد که با توجه به روند بررسی موضوع بودجه، امکان دارد طرح موضوع افزایش نمایندگان در صحن مجلس قدری زمان‌بر ‌شود.

محمودی در پایان خاطرنشان کرد: طبق طرح افزایش نمایندگان، تغییر در تعداد نمایندگان شهر تهران وجود ندارد اما در مورد شهرستان‌های استان تهران، نمایندگی اسلامشهر از تهران جدا و یک نماینده مستقل می‌شود، همچنین یک نماینده به شهریار، قدس و ملارد، یک نماینده به رباط‌کریم و بهارستان و یک نماینده به شهرستان‌های شرق استان تهران افزوده می‌‌شود.