براساس محاسبه بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان آبان ماه امسال به ۱۱۶۱ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان بالغ شده است.

این رقم نسبت به آبان ماه سال گذشته ۲۸ درصد و در مقایسه با اسفند ماه پارسال ۱۴٫۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ۳۳ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان، حجم پول با ۲۷٫۶ درصد رشد ۱۴۹ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان و حجم شبه پول با ۲۸٫۱ درصد افزایش ۱۰۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است./فارس