به گزارش صبح مشرق،  سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) فیش حقوقی مرتبط با اردیبهشت ماه خود را در اختیار خبرنگاران قرار داد.

مبلغ دریافتی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در این ماه، حدود ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است.

سید پرویز فتاح با تاکید بر اینکه حقوقی از کمیته امداد دریافت نمی کنم گفت: من به عنوان مامور وارد کمیته امداد امام خمینی (ره) شده و از محلی که ماموریت دارم حقوق دریافت می کنم.

وی همچنین در رابطه با حقوق دریافتی نیروهای با سابقه کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهارکرد: افرادی اکنون در کمیته امداد مشغول به فعالیت هستند که با ۳۷ سال سابقه فعالیت کمتر از ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند و اکثر کارمندان ما نیز زیر ۲ میلیون تومان حقوق می گیرند.

نکته قابل توجه در فیش حقوقی فتاح استفاده از دو وام برای خرید مسکن است!!!

منبع:میزان

انتهای پیام/