با نام خدا آغاز کردیم…

صبح مشرق امروز یک سنگر در عرصه فضای مجازی کشور است و در خاکریز نخست «جنگ نرم» برای حراست از فردای ایران اسلامی تلاش می‌کند و امیدوار است با توکل به خداوند متعال ضربه‌ای اسفناک به پیکره استکبار جهانی فرود آورد…

در فرمول قدرت دنیای امروز، رسانه‌ها کارکرد ماشین جنگی دیروز را پیدا کرده‌اند. این رسانه‌ها هستند که گلوله‌های جریان‌ساز شلیک می‌کنند و به جای به زانو درآوردن ارتش حریف، تسلط بر افکار عمومی یک ملت را هدف قرار داده‌اند.

صبح مشرق روزهای خوبی را با خوانندگان و مخاطبانش می‌گذراند و دل‌انگیزترین فریادها را می‌سراید…. در آینده‌ای نه چندان دور “صبح مشرق” را بیشتر می‌شناسیم…. به امید و آرزوی فرج آقا…. التماس دعا