به گزارش صبح مشرق، مرکز گیلان یکی از مدیران ارشد استان به اتهام صدور مجوزهای غیر قانونی در خصوص بهره برداری از معادن ، تضییع حقوق بیت المال و تحصیل مال از راه  نامشروع دستگیر و با  قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

انتهای پیام/