علی محمد شاعری عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری  صبح مشرق، درباره لزوم ورود ستاد مدیریت بحران کشور به بحث هجوم ملخ‌ها به یک‌سوم استان‌های ایران گفت: باید همه دستگاه‌هایی که می‌توانند در خصوص هجوم ملخ‌ها و مقابله و مبارزه با آن همکاری کنند، زیرنظر ستاد مدیریت بحران استانداری‌ها و فرمانداری‌ها گرد یکدیگر آمده و برای این کار بسیج شوند.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: باید برای مبارزه شیمیایی در سطح وسیعی از کشور که بر اساس آمارها هجوم ملخ‌ها منجر به بروز مشکلاتی برای ۱۰ استان کشور شده است، به صورت جدی وارد شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باید ضمن مراقبت از خسارت وارده ملخ‌ها به محصولات کشاورزی و مزارع و مراتع کشور، منابع مالی لازم به منظور اقدامات بعدی در نظر گرفته شود، به همین دلیل از سازمان برنامه و بودجه خواسته‌ایم تا اعتبار لازم را برای مبارزه عمومی با ملخ‌ها تأمین کند، زیرا وظیفه مبارزه گسترده با خسارت‌های ملخ به سطح زیادی از اراضی کشور طبق قانون بر عهده دولت است.

شاعری خاطرنشان کرد: سازمان حفظ نباتات کشور به تنهایی قادر به مبارزه با ملخ‌ها نیست، لذا باید همه دستگاه‌ها در این خصوص بسیج شوند و در راس آنها استاندارانی که خطر بیشتری از ناحیه ملخ صحرایی متحمل شده‌اند از وظایف بیشتری برخوردار هستند. لذا باید دستور بسیج همه امکانات و منابع را برای مقابله با آن صادر کنند.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تاکنون خسارت زیادی به اراضی کشاورزی کشورمان وارد نشده است، اما عمده این خسارت به مراتع کشور بوده است، ضمن این‌که محصولات سردرختی هم در این بین آسیب‌های زیادی دیده‌اند و سازمان حفظ نباتات توانسته است با استفاده از اقداماتشان کانون‌های بحران‌آفرین را مهار کند ولی نیازمند کمک بیشتری است که باید کمک‌های فنی و لجستیکی و تجهیزاتی بیشتری داده شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: باید علیه کشورهایی که منشا به وجود آمدن حجم زیادی ملخ‌های صحرایی بوده و مقابله‌ای با آن نکرده‌اند مانند عربستان سعودی و کشورهای آفریقایی شکایت کرده و می‌توانیم با استفاده از دیپلماسی فعال آنها را ملزم به مقابله جدی‌تر با این حشرات کنیم؛ چراکه آنان تاکنون اقدام خاصی را برای این مقابله و مبارزه نداشته‌اند.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انتهای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/‌‌‌‌‌۱۳۹۸۰۰