به گزارش صبح مشرق ، عبدالناصر همتی در تازه ترین یادداشت اینستاگرامی نوشت: سال ۹۸ را صاحبنظران ازدو زاویه پیش بینی میکنند: ۱-تشدید مشکلات : تأثیر بیشتر تحریمهای آمریکا۔ کاهش درآمدهای نفتی تشدید تورم رکودی-هجوم نقدینگی – کاهش بیشتر رشد اقتصادی و …

۲- غلبه بر مشکلات : کند شدن تیغ تحریم ها – افزایش مبادلات با همسایگان وکشورهای دوست۔ کاهش قابل توجه واردات غیر ضرور – رونق تولید ملی – افزایش صادرات غیر نفتی – کنترل بازار ارز – توان مهار نقدینگی و … دریک جنگ اقتصادی تمام عیار و با علم برتوانایی ها، از زاویه دوم، که زاویه مقاومت اقتصادی است، با سیاستگذاری درست وهماهنگ می توانیم تلاشهای دشمن را خنثی کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین نوشت: در سال ۹۷ نیز با القائات آمریکا درمقاطعی، چند صباحی فضای نا امیدی در کشور حاکم شد، اما با سیاستها و اقدامات درست، علیرغم تشدید مشکلات معیشتی مردم ، برنامه اصلی امریکا تاحدودی شکست خورد.

همتی نوشت که از فردا، با اولویت رسیدگی به هموطنان آسیب دیده ازسیل، گام دوم را با قدرت برداریم. سیاستهای امسال بسیار تعیین کننده است.

انتهای پیام/۱۴۵۳۷۱