به گزارش خبرنگار قضایی صبح مشرقٰ محسنی‌اژه‌ای امروز در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره جزئیات پرونده عضو تیم مذاکرات هسته ای گفت: آقای عبدالرسول دری اصفهانی فرزند حسین، دو تابعیتی بود. از جمله کسانی بود که متهم به جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان بود و با دو سرویس جاسوسی مرتبط بود که دادگاه رسیدگی و او را به ۵ سال حبس قطعی محکوم کرد. به دادگاه بدوی اعتراض شد و دادگاه تجدیدنظر تایید کرد و حکم قطعی شد که ایشان باید حکم ۵ سال را تحمل کند.

وی ادامه داد: یک پرونده فساد مالی هم دارد که قرار ثیقه صادر شده اما هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

انتهای پیام/