یادداشت اجتماعی- فرشته شیداصفت؛ مدرنیته بدون توجه به همنشینی مسالمت آمیز به عنوان وجه سوم، در تقابل با سنت است؛ ؛ انگار همین دیروز بود که شیوه پوشش قشر خاصی از جامعه تغییر ناگهانی کرد؛ سنت ها کنار رفت و جای آن مدرنیته خودنمایی کرد تا جایی که دیگر برخی ناهنجاریها در آستانه تبدیل به یک هنجار اجتماعی قرار گرفت.

گرمکن های خانگی تبدیل به لباس رایج جوانان در خیابان شده و گویی عصر انفجار اطلاعات با ابزار ماهواره، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی توانسته سنت ها را هدف قرار دهد و جامعه را به سمت مدرنیته سوق دهد.

سفره های نهار و شام خانواده نیز دیگر با اکثریت و حضور رهمه اعضای خانواده برپا نمی شود؛ گویی سنگ مدرنیته به شیشه سنت خورده و همه چیز شکسته است؛ حالا دیگر وعده غذایی ساعت مشخصی ندارد و این پاسخ که ” غذات روی اجاق، گرم کن بخور” در اکثریت خانه ها فرهنگ و گفتمان غالب شده است.

سنت “جامع گرایی” به مدرنیته “فردگرایی” تبدیل شده و امروز به ویژه نوجوانان و جوانان در رفتارهایشان توجهی به جامعه و بازخوردهایش ندارند و این فرد است که با خودمحوری برای رفتارهایش برنامه ریزی می کند.

رسانه و تلاش برای حذف سنت:

امروزه همه ما در جامعه‌ رسانه‌ای غوطه‌وریم. در این میان، تلویزیون یکی از مهمترین ابزارهای جامعه­پذیری در جوامع مدرن است و سریال­های تلویزیونی، کانال ها و گروه ها در شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی و مکتوب یکی از بهترین ابزارهای انتقال ارزش­ها در زندگی اجتماعی است.

سنت منهای مدرنیته و مدرنیته منهای سنت دیگر پاسسخگوی نیازهای جامعه ایرانی نیست و به نظر می رسد جامعه نیازمند همنشینی سنت و مدرنیته برای ادامه مسیر با بالندگی و عزت است چرا که توسعه‌ای که شامل جنبه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است جز با بهر‌گیری از دستاوردهای مدرنیته امکان‌پذیر نیست.

تنش های اجتماعی و لزوم همنشینی سنت و مدرنیته:

ازدواج، بیکاری، طلاق، تنش های قومی و قبیله ای، بحران اقتصادی و معیشیتی و همه و همه نیازمند همدلی و وحدت بیش از پیش مدیران اجرایی سنت گرا و جوانان تحصیلکرده و مدرنیته است و باید برای رسیدن به وحدت تعالی بخش از همنشینی سنت و مدرنیته استقبال کرد.

ایران امروز و به خصوص وجه سنتی شخصیت آن باید اعتماد به نفس پیدا کند و با تکیه بر این اعتماد به نفس بر هراس خود از تماس با مدرنیته فائق آید چرا که دیگر فضای مجازی دیوارهای بین جوامع را شکسته و فرهنگها به سرعت در حال تبادل و گفتمان است.

جامعه‌ ایران به اندازه‌ کافی از تضاد میان سنت و مدرنیته ضربه خورده است. باید اقرار کرد که هم‌نشینی مسالمت‌آمیز این دو جریان اجتماعی دهه‌هاست که به تعویق افتاده و باید تا دیر نشده تلاش ها را جدی تر کرد.

انتهای پیام/