به گزارش صبح مشرق، علیرضا زالی، رئیس چهارمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی در این کنگره اظهار داشت: وجود اشتراکات مشترک بین کشورهای اسلامی زیر بنای مستحکمی برای توسعه و تعالی است.

وی ادامه داد: اکنون در کشورهای اسلامی شاهد پیشرفت چشمگیری در عرصه سلامت  ملی و فراملی هستیم و امروز در عرصه های نوین پزشکی شاهد تحولات پزشکی مختلف توسط دانشمندان ایران در منطقه هستیم.

رئیس چهارمین کنگره بین‌المللی سلامت کشورهای اسلامی با اشاره به روش های درمان بیماری‌های مختلف یادآور شد:ریشه کردن بیماری‌های نوپدید و  توجه به بیماری های عفونی موجب شده است تا شاهد اشتراک کشورهای اسلامی در این خصوص باشیم.

وی با تاکید بر وجود ذخایر علمی و فرهنگی در کشورهای اسلامی، افزود :اکنون در کشور در کشورمان هیچ اقدام پزشکی وجود ندارد که توسط متخصصان ما انجام نشود.

زالی گفت:تا سه دهه پیش ایران یک صادر کننده بیماری بود اما تنوع و تکثر علمی در آن  اکنون به نقطه ای برای توریسم سلامت تبدیل شده است.

وی با اشاره به مهربانی مردم ایران در مواجه با مردم کشورهای دیگر، ابراز  داشت:این موضوع باعث افزایش  اقبال عمومی میهمانان شده است.

رئیس کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی افزود: امروز اشتراکات سیاسی  بین کشورهای اسلامی رو به فزونی است و آنچه سرمایه عمیق در بین کشورهای اسلامی توجه به مبانی مشترک است و می‌توانیم در توسعه توریسم سلامت استفاده کنیم.

انتهای پیام/۱۴۵۳۷۱